Đầu tư và tương lai…

Phát huy năng lực, nắm bắt xu hướng chung, Công ty TNHH Quan Minh đã tập trung tạo nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng thiết yếu, mạnh dạn đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù, phát huy những lợi thế nhằm phát triển ngành nuôi trồng thủy sản theo chuỗi khép kín (Từ sản xuất giống, đầu tư nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ); áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiểu quả, thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Dự án Xây dựng trại giống và nuôi Tu Hài thương phẩm tại hòn Cồn Sàng, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn đã được Công ty đầu tư một thời gian và đang đi vào hoạt động hiệu quả với tổng mức đầu tư: 214 tỷ đồng. Dự án trại sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Đảo Lỗ Hố, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn hợp tác cùng Công ty Tân Lập, chuẩn bị nguồn lực để đầu tư đảm bảo mục tiêu của dự án.

Với định hướng phát triển Khu kinh tế đặc biệt, ngành du lịch, dịch vụ Vân Đồn đang phát triển mạnh lên từng ngày, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, du khách tham quan, nghỉ dưỡng… đem lại lợi nhuận về mặt thương mại đối với các sản phẩm chế biến từ thuỷ sản rất lớn. Nắm bắt chính sách thu hút đầu tư thông thoáng và thế mạnh về nguồn nguyên liệu thuỷ sản sạch, chất lượng cao, Công ty TNHH Quan Minh đang xây dựng định hướng vùng nuôi tập trung, áp dụng nuôi trồng theo hướng VietGAP tập trung vào các sản phẩm chủ lực là nhuyễn thể, cá và các loại đặc sản như hải sâm, sá sùng, bào ngư… Tương lai chú trọng chuyển dịch cơ cấu giữa khai thác với nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh, gắn sản xuất, bảo quản đến chế biến và tiêu thụ; góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định kinh tế vùng biển đảo gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng… có hướng lâu dài về chiến lược giúp các Dự án nuôi trồng hải sản của Công ty và các đối tác, các hộ dân nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, bền vững.

Với tiềm năng, thế mạnh và mục tiêu sản xuất kinh doanh là tạo uy tín bằng niềm tin về chất lượng sản phẩm. Đó là nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đầu tư và tương lai… Phát huy năng lực, nắm bắt xu hướng chung, Công ty TNHH Quan Minh đã tập trung tạo nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng thiết yếu, mạnh dạn đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù, phát huy những lợi thế nhằm phát triển ngành nuôi trồng…