Công ty TNHH Quan Minh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700533186 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 26/01/2005 với ngành nghề chính là : Đầu tư, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, nuôi trồ:ng thủy hải sản, trồng rừng và khai thác chế biến lâm sản, đầu tư xây dựng đô thị…Công ty đã tập hợp được đội ngũ cán bộ kỹ sư, xây dựng lành nghề trên nhiều lĩnh vực chuyên môn. Bộ máy tổ chức của công ty được bố trí khoa học, gọn nhẹ theo chuyên ngành với đội ngũ hơn gần 100 cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân kinh tế và công nhân kỹ thuật cao trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, cầu đường, cảng đường thủy, dân dụng và công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khảo sát địa chất địa hình, chế biến khoáng sản . Công ty TNHH Quan Minh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700533z186 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 26/01/2005 với ngành nghề chính là : Đầu tư, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, nuôi trồ:ng thủy hải sản, trồng rừng và khai thác chế biến lâm sản, đầu tư xây dựng đô thị…Công ty đã tập hợp được đội ngũ cán bộ kỹ sư, xây dựng lành nghề trên nhiều lĩnh vực chuyên môn. Bộ máy tổ chức của công ty được bố trí khoa học, gọn nhẹ theo chuyên ngành với đội ngũ hơn gần 100 cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân kinh tế và công nhân kỹ thuật cao trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, cầu đường, cảng đường thủy, dân dụng và công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khảo sát địa chất địa hình, chế biến khoáng sản .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912.506.558